Beşiktaş futbol oynamamak koşuluyla kuruldu

Sultan II. Abdülhamid’in korunmasından sorumlu “Saray Bakanı” Osman Paşa’nın konağında kurulan Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü’nün duvarındaki ilk takvim, 1903 yılının Mart’ını gösteriyordu…

Bilenler, bilmeyenlere söylesin; duyanlar, duymayanlara duyursun:

“Beşiktaş Jimnastik Kulübü, ‘futbol oynamamak’ koşuluyla kurulmuştur.”

Ülkemizin bu ilk kulübünün tarihinde, ilk sırada yer alan bu “ister inan, ister inanma” özellikli bilginin öyküsü şöyledir:

Çoğu “saraylı” olan 26 genç, bir spor kulübü kurmak istemişler, fakat bu girişimlerini gerçekleştirememişlerdi. Bu gençlerden babaları sarayda görevli olanları, “yalnızca spor yapmak amacıyla” bir spor kulübü kurmak isteklerini, babalarının aracılığıyla Başyaver Mehmet Paşa’ya iletmişlerdi. O da, saraydaki görev arkadaşlarının çocuklarının bu isteğini, uygun bir anda ve uygun bir zamanda padişaha duyurmuş ve uygun görülmesi durumunda, padişah hazretlerinin bu konuda izinlerine gereksinim duyulduğunu bildirmişti.

Sultan II. Abdülhamid, sarayındaki görevlilerin çocuklarının “yalnızca spor yapmak amacıyla” bir spor kulübü kurmak isteklerine, “özel olarak” izin vermiş, fakat o da yalnızca bir koşul ileri sürmüştü:

“Çocuklar, İngilizler’in icadı ayak topunu oynamayacaklar…”

Padişahın bu buyruğunu çocuklar “başlarının üstünde” kabul ettiler ve…

Saraylı olmayan öteki arkadaşlarıyla buluşup, çalışmalara başlayarak, düşlerindeki “yalnızca spor yapmak amaçlı” spor kulübünü kurdular.

Kulübün adı “Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü”, renkleri, ulusal kırmızı-beyaz, kurulduğu yer İstanbul’un Beşiktaş semtindeki Serencebey Yokuşu’nun görkemli yapısı Osman Paşa Konağı’nın hizmet binası ve zaman, bugünden iki ay eksiğiyle, tam yüz yıl öncesiydi…

Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü’nün duvarındaki ilk takvim, 1903 yılının Mart’ını gösteriyordu…

26 genç adam, düşlerindeki spor kulübünü, sonunda kurabilmişlerdi ama, dönemin koşulları altında kulübün rahatlıkla çalışabilmesi hiç de kolay değildi. Ailelere egemen olan “sporu küçümseyen” görüş bir yana, saltanata egemen olan “karşı hareket kuşkusu” ve onun doğal uzantısı baskı yönetimi, özellikle gençlere rahat davranış olanağı tanımıyordu.

Oysa, hizmet binasında Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü’nün kurulduğu Osman Paşa Konağı’nın sahibi, Medine-i Münevvere Muhafızı ve Şeyhülharem (Saray Bakanı) Osman Paşa’ydı. Bir iki saat bir arada bulunup kendi aralarında konuşan üç beş kişinin, “Acaba saltanata karşı bir hareket mi oluşturuyorlar?” kuşkusuyla izlendikleri böylesi baskıcı yönetim döneminde, 26 genç adamın bir araya gelerek, hem de Sultan II. Abdülhamid’in korunmasından sorumlu bir paşanın evinde bir kulüp kurmalarının ise, tek açıklaması vardı:

Bu 26 gençten ikisi, Osman Paşa’nın oğulları Hüseyin Bereket Bey ve Mehmet Şamil Bey’di.

İki kardeşin, kulüp kurma isteklerini padişaha iletmesini ve kendisinden izin almasını sağladıkları babalarından ikinci istekleri, konaklarının hizmet binasını “kulüp merkezi” olarak kullanmalarına izin vermesiydi. Bu izni de aldıktan sonra sıra üçüncü isteklerine gelmişti: Bu hizmet binasında zaman zaman biraraya gelmek ve biraz içeride, biraz da bahçede, idman çalışmaları yapmak istiyorlardı.

Babadan o konuda da izin koparıldıktan sonra bahçeye barfiksler ve çeşitli jimnastik araç gereçleri kuruldu.

Bu arada kulüpte görev bölümü de yapıldı ve Osman Paşa’nın oğullarından Mehmet Şâmil Bey başkanlığa, Hüseyin Bereket Bey ise genel sekreterlik görevine getirildi. Kulüp çatısı altında çalışmalara başlanacak üç spor dalının ustaları ve öğretmenleri olan jimnastikçi Mehmet Ali Fetgeri Bey, güreşçi Ahmet Fetgeri Bey ve gülleci, halterci Nazım Nazif Bey de üye olarak yönetim kurulunda görev aldılar.

Ne kulübün adındaki “Bereket”, ne başkanın ve genel sekreterin Osman Paşa’nın oğulları olması ve ne de

kulübün merkezinin Osman Paşa’nın konağı olması, Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü’nü, dönemin “en etkin” kişilerinin kuşkusundan koruyabildi.

Dönemin bu “en etkin” kişileri, “hafiye”ler ve “jurnalci”lerdi.

Kulübün kurucuları ve yöneticileri, çok geçmeden kendilerini Beşiktaş karakolunda buldular. Tarihte “yedi sekiz Hasan Paşa” adıyla anılan Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa, gençlerin sorgulamasını kimselere bırakmamış, kendi üstlenmişti.

Beşiktaş karakolunda oğullarının sorgulaması sürerken, sarayda ise Osman Paşa, Seryâver-i Hassa (Padişahın başyaveri) Mehmet Paşa’yla birlikte padişahın huzuruna çıkmıştı ve bu etkinliğin yalnızca bir “idman mektebi” çalışması olduğu konusunda Hünkâr’a güvence veriyordu. Aldülhamid duruma el koydu ve gençlerle ilgili olarak yapılan soruşturmanın durdurulması buyruğu verdi. Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın hışmından kurtulan gençler, “yoğurdu üfleyerek yerlercesine” bir özenle ve amaçlarını saraya kanıtlamak isterlercesine bir davranışla, ilk iş olarak kulüplerinin adını değiştirdiler.

Bugünün Beşiktaş’ının tarihindeki ikinci adı, bu değişiklikten sonra “Osmanlı Beşiktaş Terbiye-i Bedeniye Mektebi” oldu. Yirmialtı genç, bu “fırtına”dan sonra çalışmalarını “Beden Eğitimi Okulu” kimliği altında sürdürdüler.

Beşiktaş’ın adındaki ikinci değişiklik, 1908’de ilan edilen “İkinci Meşrutiyet”ten sonra oldu. Bu dönemde “Cemiyetler Kanunu” yürürlüğe girdi ve bu yasa uyarınca yapılan değişiklikten sonra kulübün adı, “Osmanlı Beşiktaş Jimnastik Kulübü” oldu… Cumhuriyet’in ilanından sonra adındaki “Osmanlı” sözcüğü de kaldırıldı ve kulüp, bugünkü “Beşiktaş Jimnastik Kulübü” adına kavuştu.

Tarihin izleri Beşiktaş’ın yalnızca adındaki değişikliklerde değil, renklerindeki değişikliklerde de görülür.

Tarihimizin “Balkan Savaşı” olarak anılan kara günlerinde, aralarında takımın sekiz oyuncusunun da bulunduğu binlerce vatan evladının şehit düşmesi ve Balkanlar’ın önemli bir bölümünün kaybedilmesi üzerine Beşiktaş Kulübü olağanüstü kongreye başvurmuş ve renklerindeki kırmızı-beyazın kırmızısını, ulusun matemini simgeleyen “Siyah”a dönüştürmüştür.

Beşiktaş’a “Karakartal” rütbesi ise, 1932-33 sezonunda Fenerbahçe ile oynanan “Lig Şampiyonluğu Finali”nde verilmiştir. Şeref Bey’in ölümü üzerine simsiyah formalarla maça çıkan Beşiktaş Takımı, 90 dakika tek kale oynadığı oyunda, ezeli rakibinin kalesine tam 66 akın yapmıştı. Birbirini izleyen her akından sonra taraftarlar, o coşkuyla kendiliklerinden bir koro oluşturmuşlar ve “Karakartallar gibi saldırıyor Beşiktaş” haykırışlarıyla kulüplerinin omuzlarına, “Karakartallar” rütbesini de eklemişlerdir…

Gülçin Orkut

Bu yazıya ilk yorum yazan siz olun

Bir Yorum Yazın