Eski İstanbul’un Dünyaya açılan penceresi: Eminönü

Çocukken Karaköy, Köprü, Eminönü tarafları ne çok heyecanlandırırdı beni! Hele hele babamla Mısır Çarşısı ve de eski Balıkpazarı’na gittiğimiz zaman, inanın, nasıl şaşkına dönerdim.

Eminönü demek, benim için herşeyden önce Yeni Cami demekti. Görkemli kubbesi ve de iki minaresiyle Eminönü Meydanı’nı bu Yeni Cami taçlandırırdı. Yanıbaşındaki Mısır Çarşısı da Eminönü’nün en renkli ve en hasunuyor: “Orhan Selim” imreketli köşelerindendi. Elli yıl kadar önce yıktırılıp ortadan kaldırılan eski Balıkpazarı’nın o daracık sokakları, insanın başını döndüren o kalabalık, benim yaşımdaki bir çocuğu bir anda aptala çevirmek için birebirdi.

Ne de çok insan kaynaşırdı Eminönü’nün o eğri büğrü daracık sokaklarında! Sanki tüm İstanbul halkı burada toplanmak için sözleşmiş gibi gelirdi bana! Eski hanlar, toptancılar, tavanı kemerli dükkânlar ve de Mısır Çarşısı’nın dış duvarı boyunca sıralanan balıkçılar, kasaplar, ciğerciler ve de peynirciler… Aman Allahım, ne heyecandı elimden tutan babamla Eminönü’nün o, daracık kaldırımlı ara sokaklarından geçmek!

Bir bakardınız, karşı köşeden tepeleme yüklü çift atlı bir yük arabası, dükkanların saçaklarını yıkma bahasına dönmeye çalışıyor. Arabanın oku, neredeyse bir toptancı dükkanının camından şangır şungur içeriye giriverecek! Hemen kenara kaçmasan atların ayakları altında ezilmek işten bile değil! Sıra sıra çuvalların üstünde dengesini bulma gayreti içindeki arabacı, besbelli bıçkının biri… Bir elinde dizginler, ötekinde kırbacı, arabasını kalabalığın arasından geçirmek için yapabileceği tek şey, şah damarlarını şişire şişire bağırmak:

“Savulun beyler! Arabaya yol açalım efendiler!!!”

Bu da, sırtındaki en azından sekiz on gaz tenekesi yükün altında iki büklüm yürümeye çalışan bir hamalın, günah benden gitsin dercesine uyarıları:

“Destur! Değmesin! Dokunmasın!”

Bir çarpsa size, yere devrilmeniz an meselesi!

Demek istediğim, sekiz yaşındaki bir çocuk için, sanki tüm İstanbul halkının kalbinin attığı yerdi Eminönü…

İnanın, bugün bile, şu yaşıma karşın Eminönü tarafları hâlâ beni heyecanlandırmaya devam ediyor! Haftada bir, iki kez olsun vapurdan inen kalabalığın arasına karışıp Eminönü’ne çıkmasam kendimde bir büyük eksiklik hissediyorum!

Yeraltı geçidinde ayaküstü çakmak, çorap, tarak, tıraş sabunu gibi ıvır zıvır satmak için durmadan bağrışıp duran seyyar satıcılar…

“Her eve lâzım!”

Elindeki biletleri yelpaze gibi açıp burnunuzun ucuna dayayan beyaz kasketli seyyar piyango bayileri…

“Size de çıkar!”

Parıl parıl parlayan şişe kapaklarıyla göz alan sedef kakmalı boya sandıkları… Ve, iki elinde iki fırça, gelip geçenlerin ayakkabılarını boyamak için seslenen boyacılar…

“Parlatalım ağbiler!”

Başının üstünde kanat çırpan, hepsi de birbirinin eşi yüzlerce güvercine serpmek için mısır satan yaşlı kadınlar…

“Yok mu sevabına sevap katmak isteyenler!”

Ve de, o kendine özgü kokusunu içime çekerek bir baştan öteki başına yürüdüğüm tarihî Mısır Çarşısı… Baharatçılar, kuyumcular, sepetçiler, kuruyemişçiler, tatlıcılar, çantacılar, kasetçiler, terlikçiler ve omuz omuza yürüyen yerlisi yabancısı, şehirlisi köylüsü, Alman’ı, Japon’u, kozmopolit bir kalabalık…

Ya Tahtakale tarafları? İşportacılar sokağı? Saatçiler, telefoncular, pil satanlar, elektronik eşya pazarlayanlar… Gerçekten İstanbul’un içinde bir başka İstanbul şu Eminönü ile çevresi…

Çocukken buraya niçin Eminönü dendiğini ne çok merak ederdim. “Kimdi bu Emin denilen kişi?” diye kendi kendime sorduğum çok olmuştu. Meğer deniz gümrüğü ile gümrük eminliği burada bulunduğu için, bu kıyıya “emanet önü” anlamına Eminönü denmiş. Emanet mi ne demek? Kimi devlet daireleri demek… Belediye anlamına, Şehremaneti gibi… Gümrük müdürlüğü anlamına Gümrük Emaneti gibi…

Çok eskiden, Bizans döneminde bu kıyılarda Cenevizliler, Venedikliler gibi deniz ticareti yapan devletlerin küçük kolonileri varmış. Bu arada Amalfililer, Pizalılar, Ragusalılar, İspanyollar, Ankonalılar ve de Provanslılar da mal getirip götürmek amacıyla bu kıyılarda kendilerine yer bulmuşlar… Bizanslılar’ın, bu Akdeniz kökenli, karmakarışık kalabalığın hırgürüne yüzlerce yıl nasıl ve niçin katlandıklarını anlamak zor olmasa gerek: Tabii ki, ticaret sevdası yüzünden…

Yüzyıllar boyunca Haliç’in güney kıyısının bu tarafları bugünkü gibi düz değil, hep girintili çıkıntılıymış. Bu nedenle de, kuzey rüzgarına açık da olsa, uzak limanlardan gelen yelkenli gemiler gelip buralarda demirlerlermiş. Yükler burada boşaltılır, alınan mallar surların içine taşınıp büyük ambarlara yerleştirilirmiş. Çevrenin güvenliği kıyının biraz gerisinde yükselen surların sayesinde sağlanmaktaymış.

Sonraları, zaman içinde kıyı yer yer doldurulmuş, doldurulunca da bu küçük gemi barınaklar birer, ikişer ortadan kalkmış. Yerlerini, boşaltılan malın adıyla anılan küçük iskeleler almış: Yağ iskelesi… Limon iskelesi… Balıkhane iskelesi gibi… Bu arada Girit iskelesi, Hassa iskelesi, Gümrük iskelesi gibi iskeleler de olmuş. Günümüzde ise dümdüz bir rıhtım halinde uzanan bu kıyı boyunca Boğaziçi’ne, Kadıköy’e, Adalar’a çalışan vapurların iskeleleri sıralanmakta…

Eminönü, İstanbul’un dünyaya açılan kapısı ya, koca kent halkının temel gereksinim maddelerinin büyük bir çoğunluğu hep burada karaya çıkartılmış, hep çevredeki ambarlarda depolanmış. Kentin arpa ambarı, Bandırma’ya, İzmir’e kalkan yelkenli iskelesinin yanı başındaymış. Getirilen tuzlar burada karaya çıkartılır, kente yine buradan sevk edilirmiş. Kumaştan demire, mücevherden kalaya, boyadan ham deriye, pamuktan kenevire, pek çok mal hep burada gümrüklenirmiş. Hatta Afrika’dan kaçırılan zavallı zenci, ya da Slav ülkelerinden getirilen sarışın köleler bile!

Yeni Cami, daha doğrusu tam adıyla Yeni Valide Camii, İstanbul’un en büyük, en güzel camilerinden biri… İnşasına 1597’de, Sultan III. Mehmed’in Venedik asıllı annesi Safiye Sultan tarafından başlanmış. Daha önceleri burada yer alan Yahudi mahallesindeki derme çatma eski evler satın alınıp yıktırılmış, sonra da Haliç’in bu kıyısının doldurulmasına geçilmiş. Ama dönemin başmimarı Davud Ağa, ömrü inşaat çalışmalarını tamamlamaya yetmeyip ölünce, çalışmaların başına Dalgıç Ahmed Çavuş getirilmiş.

Bu sefer de Sultan III. Mehmed’in ölümü üzerine inşaat yine yarıda kalmış. Öyle ki, yan duvarlar ancak en alttaki pencerelerin hizasına dek örülü halde, inşaata 60 yıl boyunca el sürülememiş. Sonra, 1609’ta Rus asıllı Hatice Turhan Sultan’ın girişimiyle çalışmalara yeniden başlanmış. Üç yıl sonra türbesi, hünkâr kasrı, arastası, sebilleri, “hadis öğretilen medrese” demek olan darülhadisi ve küçük çocukların eğitildiği sıbyan mektebinden oluşan büyük külliye sonunda hizmete açılmış. Babam, eskiden yabancı mimarların İstanbul’a gelip günlerce Yeni Cami’yi incelediklerini, özellikle kubbenin inşa tarzına hayran kaldıklarını anlatırdı.

Yeni Cami’nin arastası, bugün Mısır Çarşısı dediğimiz, L biçimindeki kapalı çarşı… “Arasta” sözcüğü, aynı meslek grubunun dükkanlarının bulunduğu çarşı anlamına geliyor. Daha önce de burada Makron Envalos adını verdikleri büyük bir baharat çarşısı varmış. Cami’nin arastası da yine bu amaçla, yabancı ülkelerden getirilen çeşitli baharat, şifalı bitkiler ve ilaç satan dükkanların biraraya getirilmesi için özellikle yapılmış.

Buraya Mısır Çarşısı denmesinin nedeni de satılan baharat ve ilaç ham maddelerinin daha çok Mısır ve çevresinden getirilmiş olmasından ötürü…

İşte Eminönü, İstanbul’un böylesine renkli, hareketli, canlı ve de kalabalık bir ticaret merkezi… Artık İstanbul’un dünyaya açılan penceresi değilse de, bu güzel şehrin olmazsa olmaz bir köşesi…

Eser Tutel

1 Yorum

  1. Ne güzel bir yazı olmuş, sağolun, sizle aynı dönemde çocuk olmamış olsak bile, bu yazdıklarınız bana da çocukluğumdaki Eminönü’nü hatırlattı. Bugün hala sokaklarına girdiğimde kendimi ilk önce kaybedip sonra da bulduğum yerdir orası..

Bir Yorum Yazın