Meşhurların-Son-Sözleri-1 Âmâ Kadının Vebalı Oğlu!

Âmâ Kadının Vebalı Oğlu!

19 Mart 2018 Zafer 0

Enes bin mâlik (radıyallahü anh) Eshab-ı kiramın büyüklerindendir. En çok hadis-i şerif rivayet eden odur. İşte o hadis-i şeriflerden bazıları: “ALLAHIM! BİZE İYİLİK VER!”Resûl-i ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) çoğu zaman şöyle dua ederdi: “Allâhümme rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ hasene ve » Devamını oku

Meşhurların-Son-Sözleri-1 Ferruh Çelebi

Ferruh Çelebi

19 Mart 2018 Zafer 0

Ferruh Çelebi, on altıncı asır velîlerindendir. Neseben hazret-i Ebû Bekr’e dayanır. Doğum târihi belli değildir. Bursa’da yaşadı ve 1592 (H. 1000) yılında Konya’da vefât etti…Ferruh Çelebi, Bursa’da Sultan Murâd Türbesi şeyhi iken, hasedçilerin kötülemesine mâruz kaldı. Bu gibi sözlere üzüldü » Devamını oku

Meşhurların-Son-Sözleri-1 Pîr Muhammed Erzincanî

Pîr Muhammed Erzincanî

19 Mart 2018 Zafer 0

Pîr Muhammed hazretleri, Erzincan’da, zamânın önde gelen evliyasındandır. Kaleriç’te doğdu. 1464 (H.869) târihinde zelzelede şehîd oldu. Kabr-i şerîfleri, Erzincan’da Câmi-i Kebir yanındadır… SÖZ VE AMEL KUVVETİ… Pîr Muhammed, Erzincan’da zamânın önde gelen âlimlerinden okuyup, ilimde yüksek bir dereceye ulaştı ve » Devamını oku

Meşhurların-Son-Sözleri-1 "Cemâl Halvetî" Çelebi Halîfe

“Cemâl Halvetî” Çelebi Halîfe

13 Mart 2018 Zafer 0

Amasya’da doğan büyük velî Cemâl Halvetî, halk arasında “Çelebi Halîfe” diye meşhûr olmuştur. Dedelerinin memleketi olan Aksaray’a nisbetle “Aksarâyî”, dedesi Cemâleddîn Aksarâyî’ye nisbetle “Cemâlî” denildi. Çelebi Halîfe’nin doğum târihi bilinmemektedir. 1493 (H. 899) senesinde hac yolculuğu esnâsında vefât etti. Kabri, » Devamını oku

Meşhurların-Son-Sözleri-1 Nigâr Hanım

Nigâr Hanım

8 Mart 2018 Zafer 0

Nigâr Hanım’ın annesi Emina Rifati Hanım, Keçecizade Fuat Paşa’nın mühürdarı İzmirli Nuri Bey’in kızıdır. Şaire Nigar Hanım’ın tanımıyla “bir ehl-i seyfü kalem” olan Adolf Farkaş, Müslüman olduktan sonra Osman Nihali ismini alır. Osman Paşa, kimilerine göre sekiz dil bilen, müzisyen » Devamını oku