Osmanlı-Devleti Amin Alayı

Amin Alayı

19 Mart 2018 Zafer 0

Osmanlı Devletinde 4-7 yaş arasındaki çocuklara “elif-ba” ve ahlak bilgilerinin öğretildiği ilk mektebe başlatılırken yapılan merasim. Bu merasimin bir kandil günü olmasına bilhassa dikkat edilirdi. Bu mümkün olmazsa, pazartesi veya perşembe günleri yapılırdı.Merasime bir gün önceden evin temizliğiyle başlanırdı. Ayrıca » Devamını oku

Osmanlı-Devleti İdris Baba ve Hasan Paşanın Hırkası

İdris Baba ve Hasan Paşanın Hırkası

13 Mart 2018 Zafer 0

arihçi Peçevi, kitabında şöyle bir hadise nakleder:Memlektim olan Peç kasabasından Bosna’ya gitmem icab etti. Kasabamızda İdris Baba derler, kerametleri görülmüş bir zat vardı. Yola çıkmadan evvel onu ziyaret edip duasını alayım dedim:-Ben Bosna’ya gidiyorum. Bir şey ısmarlar mısın baba?-Ismarlarım ya!… » Devamını oku

Osmanlı-Devleti İlk Uçan Türk, Hezârfen Ahmed Çelebi

İlk Uçan Türk, Hezârfen Ahmed Çelebi

13 Mart 2018 Zafer 0

Fen alanındaki geniş bilgi ve tecrübesi ile halk arasında “Hezârfen” yâni bin fenli diye bilinen Ahmed Çelebi; araştırma yapmaktan usanmayan, yiğit, akıllı ve bilgili bir kişiydi. Hezârfen Ahmed Çelebiden önce havacılık târihinde ilk olarak yine ünlü bir Türk bilgini olan » Devamını oku

Osmanlı-Devleti Osmanlılarda Mevlid Kandilleri

Osmanlılarda Mevlid Kandilleri

8 Mart 2018 Zafer 0

Sultan II. Murad Han, 12 Rebîulevvel 996 (10 Şubat 1588) günü bir tezkire çıkartarak: “Bu gece Server-i Kâinat, Mefhar-i Mevcûdât hazretlerinin dünyaya teşrif ettikleri gecedir. Ta’zîm ü ihtiram etmek gerektir.” Diyerek minarelerde kandiler yakılmasını emretti. Bu vesile ile camilerde ve » Devamını oku

Osmanlı-Devleti Çeşme Faciası

Çeşme Faciası

1 Mart 2018 Zafer 0

1768’de Başlayan Osmanlı-Rus Savaşında Rusların Baltık donanması İngiltere’ye uğrayıp, İngiliz Amirali Elfinston ile bir miktar kuvvet alarak Akdeniz’e gelmiş ve Ege Denizinde harekâta girişmişti. Kapdân-ı deryâ Hüsâmeddîn Paşa kumandasındaki Osmanlı donanması, Çeşme’den Çanakkale’ye dönmek için Koyun Adaları civârından geçerken kalyonlardan » Devamını oku