iirlerle-Menkıbeler Birinci Akabe

Birinci Akabe

18 Mart 2018 Zafer 0

Bi’setin onbirinci senesinde, o Server, Kâbe’de, bir gurupla, karşılaşıverdiler.   Ve sual ettiler ki: (Sizler kimlerdensiniz?) Dediler: (Medine’den ve Hazrecilerdeniz.)   Bunlar, altı kişiydi, Resulullah o zaman, Onlar ile oturup, konuştu kısa bir an.   Kur’an-ı kerimden de okuyup birkaç » Devamını oku

iirlerle-Menkıbeler Birden Kuma Gömüldü

Birden Kuma Gömüldü

18 Mart 2018 Zafer 0

Hazret-i Peygamber’le, hazret-i Ebu Bekr’i, Asla bulamayınca o kureyş kâfirleri,   Çaresizlik içinde bir yerde toplandılar. Görüşüp, bu hususta yeni karar aldılar.   Dediler ki: (Onları kim nerede görürse, Ve hemen yakalayıp, acilen öldürürse,   Yahut esir alırsa diri yakalayarak, » Devamını oku

iirlerle-Menkıbeler Onu Göremediler

Onu Göremediler

18 Mart 2018 Zafer 0

Resul’ün izni ile, müminler hepsi hemen, Hicretle, Medine’ye ulaştılar tamamen.   Mekke’de kaldı yalnız, o Resul-i mücteba. Hazret-i Ebu Bekir ve Aliyyül Mürteza.   Bir de, fakir ve hasta, ihtiyar bîçareler. Ve bir de, müşriklerin hapsettiği kimseler.   Lakin Medine’liler, » Devamını oku

iirlerle-Menkıbeler Güleryüz, Tatli Dil

Güleryüz, Tatli Dil

18 Mart 2018 Zafer 0

Dini öğretmek için Medine’li müminler, Hazret-i Peygamber’den muallim istediler.   İşte bu maksat ile, Allah’ın Peygamber’i, Gönderdi Medine’ye Mus’ab ibni Umeyr’i.   Mus’ab, bu emir ile oraya geldiğinde, Es’ad bin Zürare’nin mekan tuttu evinde.   Bu evi, kendisine edinip bir » Devamını oku

iirlerle-Menkıbeler Hepsi Biat Ettiler

Hepsi Biat Ettiler

18 Mart 2018 Zafer 0

Es’ad bin Zürare’nin konuşmasından sonra,Abdullah bin Ubade hitab etti onlara.   Dedi: (Ey Hazreçliler, Resul’ü, ne için siz, Kabul ettiğinizi iyi bilir misiniz?)   Onlar, (Evet biliriz) cevabını verdiler. O, sözüne devamla dedi: (Ey Hazreçliler!   Sizler Onu hem sulhta, » Devamını oku