Onu Göremediler

Resul’ün izni ile, müminler hepsi hemen,

Hicretle, Medine’ye ulaştılar tamamen.

 

Mekke’de kaldı yalnız, o Resul-i mücteba.

Hazret-i Ebu Bekir ve Aliyyül Mürteza.

 

Bir de, fakir ve hasta, ihtiyar bîçareler.

Ve bir de, müşriklerin hapsettiği kimseler.

 

Lakin Medine’liler, Muhacirleri bir bir,

Çok iyi karşılayıp ettiler hep misafir.

 

Muhacirin ve Ensar, birleşerek velhasıl,

Arada, çok kuvvetli bir birlik oldu hasıl.

 

Bir telaşa kapıldı bunu duyan müşrikler.

Dediler: (Muhammed de, oraya hicret eder.

 

Ve bir islam devleti kurulursa oraya.)

Bunu görüşmek için, geldiler bir araya.

 

İhtiyar kılığına girerek şeytan dahi,

Bu fesat güruhuna katıldı bizatihi.

 

Çok çeşitli teklifler oldu ise de, yine,

İltifat olunmadı ve lakin hiçbirine.

 

Şeytan, konuşmalara, en sonra olup dahil,

Dedi: (Bu tekliflerin hiçbiri çare değil.

 

Çünkü güler yüz ile, tatlı dil var ki Onda,

Aldığınız her tedbir, bozulur en sonunda.)

 

Ebu Cehil dedi ki: (Öyle ise biz hemen,

Birer kişi seçelim, her bir kabilemizden.

 

Bir gece, Muhammed’in hanesini sarsınlar.

Kılıç vurup, kanını yerlere akıtsınlar.

 

Hem kimin öldürdüğü karışır bu sebepten.

O ölünce, biz dahi kurtuluruz bu dertten.)

 

Şeytan bunu beğenip, mesrur oldu gayetle.

Hemen teşvik eyledi bu fikri hararetle.

 

Bu hazırlıkta iken müşriklerin herbiri,

Hak teâlâ, Resul’e gönderdi hicret emri.

 

Cebrail, olanları haber verdi anında.

Dedi ki: (Yatmayasın bu gece yatağında.)

 

Resulullah, hazret-i Ali’ye geldi hemen.

Buyurdu ki: (Ya Ali, hicret edeceğim ben.

Rabbimizin emriyle, yat uyu yatağımda.

Örtüver üzerine, şu benim hırkamı da.

Halkın bana verdiği şu emanetlerini,

Yarın, sahiplerine teslim et herbirini.

Kavi tut hatırını, endişe etme zinhar.

Zira sana onlardan, asla gelmez bir zarar.)

 

Sardı gece kâfirler, o Resul’ün evini.

Gaye, öldürmek idi Allah’ın Habibi’ni.

 

Resulullah, Yasin-i şerifi okuyarak,

Ve bir avuç toprağı, kâfirlere saçarak,

 

Çıktı gece evinden, izzet ve saadetle.

Geçti aralarından, sıhhat ve selametle.

 

O an bir uyku sardı, küffarın herbirini.

Asla göremediler, Resul’ün gittiğini.

 

O topraktan, her kime isabet etti ise,

Bedir’de öldürüldü müşriklerden o kimse.

 

Resulullah, geçerek küffarın önlerinden,

Hazret-i Ebu Bekr’in evine geldi hemen.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*