iirlerle-Menkıbeler Hazret-i Abdülmuttalip

Hazret-i Abdülmuttalip

18 Mart 2018 Zafer 0

Peygamber Efendimiz, Kureyş kabilesinden, Ve Haşimoğulları kolundandır esasen.   Babası Abdullah’tır, onun babası Şeybe. Bu, Abdülmuttalip’tir, böyleydi ismi önce.   Şeybe’nin babasının ismi de Haşim idi. Çok asil, pek şerefli, sevilen bir kişiydi.   Alnındaki Nur ile eylemişti temayüz. O » Devamını oku

iirlerle-Menkıbeler Merhaba Salih Kardeş

Merhaba Salih Kardeş

18 Mart 2018 Zafer 0

Humeyr’e, rüyasında (Kâbe’yi ört!) denince,Uyanıp ferahladı, gark oldu bir sevince.   Ve o sabah, hasır’dan bir örtü yapıp hemen, Gidip örttü Kâbe’yi, hiç vakit geçirmeden.   O gece, rüyasında dendi ki ona yine: (Hasır layık değildir Kâbe’nin üzerine.)   Sabahleyin, » Devamını oku

iirlerle-Menkıbeler Hepsi Helak Oldular

Hepsi Helak Oldular

18 Mart 2018 Zafer 0

Ebrehe, Mahmude’ye bindirdi ki birini, O, aslen mümin olup, gizlerdi kendisini.   Hem de Nukayl bin Lebib diyorlardı ki ona. Eğilip, şöyle dedi o filin kulağına:   (Dikkat et, Beytullah’ı yıkmaya gidiyorsun. Sakın hücum etme ki, yoksa helak olursun.)   » Devamını oku

iirlerle-Menkıbeler Başı Niçin Ağrımış?

Başı Niçin Ağrımış?

18 Mart 2018 Zafer 0

Humeyr bin Rebi adlı vardı ki bir hükümdar,Hükmederdi geniş bir ülkeye o zamanlar.   Lakin mecusi olup, ateşe tapıyordu. Yanında, dörtyüz bilgin hazır bulunuyordu.   Bu hükümdar, bir zaman geldi Mekke şehrine. Lakin hürmet etmedi ahali kendisine.   Hemen adamlarına » Devamını oku

iirlerle-Menkıbeler Fil Vakası

Fil Vakası

18 Mart 2018 Zafer 0

Peygamber-i zişan’ın doğumuna, iki ay, Vardı ki, o günlerde vaki oldu bir olay.   Yemende bir hükümdar var idi ki bir zaman, Adı Ebrehe olup, değil idi müslüman.   Bu hükümdar gördü ki, her senede bir kere, İnsanlar, güruh güruh » Devamını oku