iirlerle-Menkıbeler İlk Ganimet

İlk Ganimet

18 Mart 2018 Zafer 0

O Server, Medine’de asayişi sağlamak, Ve düşmanın halini tahkik edip anlamak,   Maksat ve gayesiyle seriyyeler emretti. Yani küçük askeri birlikler tertib etti.   İşbu seriyyelere katılan sahabiler, Olurlardı bazan beş ve bazan da dörtyüz er.   Ani saldırılara olmak » Devamını oku

iirlerle-Menkıbeler Ay’ın İkiye Ayrılması

Ay’ın İkiye Ayrılması

18 Mart 2018 Zafer 0

Peygamber-i zişanın bir işareti ile, Gökyüzünde dolunay, ayrılmıştı ikiye.   Velid ibni Mugire ve Ebu Cehil, bir gün, Mübarek huzuruna gelerek o Resulün,   Dediler: (Hakikaten Peygambersen sen eğer, Şu gökte duran Ay’ı, ikiye ayırıver.)   Onlara buyurdu ki Peygamber » Devamını oku

iirlerle-Menkıbeler Öyle Yağmur Yağdı Ki...

Öyle Yağmur Yağdı Ki…

18 Mart 2018 Zafer 0

Bir zaman Medine’de, o Server-i kainat, Hutbe okuyordu ki, ayağa kalktı bir zat.   Dedi: (Ya Resulallah, çok uzadı kuraklık. Çocuklar ve hayvanlar ölüyor bir bir artık.   Yerdeki mahsuller de mahvoldu bu sebepten. Dua buyurunuz da, kurtulalım bu dertten.) » Devamını oku

iirlerle-Menkıbeler Bir Mucize Daha

Bir Mucize Daha

18 Mart 2018 Zafer 0

Peygamber Efendimiz ve şanlı mücahidler, Zorlu bir yolculukla Tebük’e eriştiler.   Lakin karşılarında yoktu Bizans ordusu. Zira korkularından kaçmışlardı doğrusu.   Nitekim evvelce de, rum ordusu Mute’de, Uğramıştı çok büyük, ağır mağlubiyete.   Hem de üçbine karşı, yüzbin kişi idiler. » Devamını oku

iirlerle-Menkıbeler Baba Oğluna Karşı

Baba Oğluna Karşı

18 Mart 2018 Zafer 0

Resul’ün emri ile, bu üç büyük sahabi, Küffarın karşısına dikildi arslan gibi.   Kureyş’ten o üç kişi, sordular: (Siz kimsiniz? Dengimizseniz eğer, sizinle cenk ederiz.)   Onlar, kendilerini tanıttılar tek be tek: (Ben Hamza’yım, Ali’yim, Ubeyde’yim!) diyerek.   Dediler: (Bizim » Devamını oku